Project Zandplateau’s Hoogspanningsmasten

Project Zandplateau’s Hoogspanningsmasten

mei 10, 2017

In maart 2017 heeft Versloot-Van Wingerden een contract afgesloten met Combinatie Randstad 380kV Noordring v.o.f., voor de levering van ca. 20.000 m3 zand. In deze combinatie is BAM de aannemer, welke het zand in de plateau’s zal verwerken. De zandplateau’s dienen als fundering voor de aanleg van hoogspanningsmasten. De opdrachtgever van het project is Tennet, deze organisatie zorgt als elektriciteitstransporteur voor het bewaken van de betrouwbaarheid en de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening.

CZB Handel & Transport levert met haar schepen het zand voor de wal bij onze opslag aan de Steekterweg. Hier worden de schepen gelost en vindt transport per vrachtauto verder plaats naar de uiteindelijke locaties. Het tracé van nieuwe hoogspanningsmasten gaat vanaf de Hanepoel via Kaag en Braassem, tot aan het hoogspanning-station te Bleiswijk. Deze nieuwe verbinding in de Randstad draagt bij aan een grotere leveringszekerheid, toekomstbestendigheid en betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening. Dagelijks rijden wij met ca. 5 vrachtwagens naar de diverse locaties, waar het zand wordt verwerkt. Het zand is nodig voor de aanleg van de kabels via een ondergrondse verbinding middels open ontgraving en middels boring en voor het aanleggen van zandplateaus voor het plaatsen van de hoogspanningsmasten.

Door: admin