Transportovername

Uw business is om materialen te verkopen aan uw afnemers, transport is iets wat u moet regelen om het geheel op locatie te krijgen. Toch, zoals gezegd is het produceren of verkopen van het materiaal uw core-business en zit u niet te wachten op de eventuele “sores” rond het regelen van schepen, de juiste schepen, planning van deze schepen of alle andere afspraken en verplichtingen, die daar mee samenhangen.

Voor relaties, welke met deze afwegingen zitten, bieden wij de mogelijkheid aan, om het transport over te nemen. Deze transportovername houdt in dat CZB het gehele logistieke aspect van u overneemt en u op dat gebied, zeg maar ontzorgt! Het regelen en plannen van de juiste schepen en deze op de gewenste tijden laten laden op de winlocatie en lossen bij de klant, is dan een zorg van CZB. Uw zorg om het materiaal op de juiste tijd en plaats te krijgen, is dan eigenlijk onze zorg. CZB onderhoudt de kontakten tussen opdrachtgever (uw klant), leverancier (u), schipper (wij) en eventueel andere betrokken partijen. Kortom een zorg minder! Tevens kunnen ook duidelijke afspraken gemaakt worden over de kosten, waardoor verrassingen zoveel mogelijk worden uitgesloten. Dus eigenlijk meerdere zorgen minder!

Duidelijk is dat hiervoor vooraf goed geïnventariseerd dient te worden wat de wensen en behoeften zijn, om uiteindelijk tot effectieve afspraken te komen.

Wij gaan graag met u in gesprek hoe dit voor u te realiseren!