Baggerwerken

Voor gerenommeerde relaties stellen wij regelmatig schepen ter beschikking, om voor de aannemer van het baggerwerk, het vervoer van het bovengehaalde baggerslib te vervoeren.

CZB-schippers vervoeren baggerslib in de klassen 1 tot en met 4. Speciaal voor de klassen 3 en 4 (vervuild slib) beschikt CZB over een aantal beunschepen die voorzien zijn van een overdrukcabine.

Duidelijk is dat de CZB over ruime ervaring en kennis beschikt om het vervoer van het baggerslib op de juiste en gewenste wijze te verzorgen. Wanneer u baggert, vervoeren wij het!