Speciaal Transport

Vervoer over water is ons vak en in het bijzonder het vervoeren van diverse soorten zand, grind, bims en dergelijke. Natte of droge ladingen in de vorm van baggerslib of menggranulaten zijn regelmatig terugkerende zaken. Maar zo af en toe krijgen wij ook speciale verzoeken. Verzoeken om zaken te vervoeren, die nogal afwijken van de dagelijkse gang van zaken. Een dergelijke uitdaging pakken wij graag aan, want vervoer over water is ons vak, toch?!

Zo hebben CZB-schippers de nodige speciale transporten verzorgt, denk hierbij aan; vervoersmiddelen, plezierjachten, militairen ten behoeve van oefeningen en brugdelen waarvoor speciale constructies op het schip moesten worden aangebracht.

Dus wanneer u iets wilt laten transporteren vraag het ons gerust!