Materialen

Industriezand

Industriezand is de verzamelnaam voor betonzand, metselzand, asfaltzand en kalkzandsteen. Industriezanden zijn belangrijke grondstoffen voor de bouwbranche, het wordt gebruikt voor de productie van metsel- en betonmortels,  asfalt en bouwstenen. Met name metsel- en betonzand zijn belangrijke materialen en kennen een relatieve schaarsheid. Het betreffen natuurproducten welke sinds de oudheid door de rivieren zijn meegenomen en op bepaalde plaatsen in Nederland zijn afgezet. In met name de zuidelijke provincies van ons land wordt het grove zand voornamelijk gewonnen. Kenmerk is dat het zand grover is wanneer het door de rivier dichter bij de bron is afgezet, hoe dichter bij zee des te fijner het materiaal zal zijn.


Metselzand

Metselzand is een zandsoort speciaal geschikt voor het maken van metselmortel. Bij metselzand worden zware eisen gesteld aan de korrelgrootte, dit in verband met de druksterkte van de voeg. De korrelgrootte van metselzand is 0-2 mm.


Betonzand

Betonzand is zand dat wat grover is dan metselzand en heeft een korrelverdeling van 0-8 mm. Dat betekent dat er in deze zandrecepten een groter percentage korrels zit die groter zijn dan 1 mm. De moderne zandklasseerinstallaties maken op bestelling specifieke samenstellingen mogelijk.