Historie

De CZB (Coöperatieve Zandschippers Bond u.a.) is tijdens de crisis van de jaren 30 van de vorige eeuw opgericht door een groep binnenvaartschippers. De gedachte hierbij was, dat met het bundelen van de krachten men meer mogelijkheden zou hebben, als ook een betere positie kon krijgen in de markt van het zand en grind. Dit principe heeft haar waarde voor de organisatie door de tijden heen volop bewezen. Nog steeds is de coöperatieve gedachte een belangrijk grondbeginsel in het doen en laten van de CZB Groep.

In de loop der tijd was het transport over water van zand- en grindproducten de belangrijkste activiteit voor de aangesloten schippers, maar met de jaren werd ook de levering en dus de handel in deze materialen, een substantiële activiteit voor de CZB. In de jaren 80 van de vorige eeuw werd het op- en overslagbedrijf  Van Wingerden te Woubrugge toegevoegd aan de activiteiten van de CZB. Dit bedrijf fuseerde niet lang daarna met Versloot te Bodegraven/Zwammerdam. Het op- en overslagbedrijf Versloot-Van Wingerden B.V. maakt heden ten dagen nog altijd deel uit van de CZB Groep.

In 2008 is de structuur van de CZB verder geprofessionaliseerd en aangepast aan de hedendaagse tijd. De activiteiten van de coöperatie zijn ondergebracht in de daarvoor bestemde en geschikte ondernemingen, welke zelfstandig en gezamenlijk de markt bedienen met hun pakket van producten en diensten. De leiding van de groep vindt plaats vanuit een holding. De Coöperatieve Zandschippers Bond (CZB) u.a. staat als eigenaar van de groep nog steeds aan het hoofd en bestaat dus al ruim 85 jaar!