Materialen

Grindsoorten

Een natuurlijk afzettingsgesteente met een korrel groter dan 2 mm wordt grind genoemd. Grind bestaat uit natuursteenkorrels in de grootte van 2 – 64 mm, welke ontstaan zijn door erosie. Het natuursteen waaruit het grind ontstaan is, bepaalt de eigenschappen van dat grind. Grind krijgt de naamstelling van de vind- of winplaats. Riviergrind wordt uit rivieren of grindputten langs de rivieren gebaggerd. Berggrind wordt aangetroffen in grindbanken, welke zich in het veldzand bevinden. Riviergrind heeft als eigenschap dat het harder is dan berggrind. Riviergrind wordt onderscheiden in Maasgrind en Rijngrind, hiervan is Maasgrind de hardste soort. Maasgrind is over het algemeen rond van vorm, heeft een dicht kristalstructuur en een geelachtig bruine kleur. Rijngrind bevat meer platte stenen, de kleur is lichter dan dat van Maasgrind en bovendien iets minder hard. Berggrind bestaat meetstal uit matig harde steensoorten.

Grind groter dan 32 mm wordt grof grind genoemd. Dit wordt mede verwerkt tot steenslag dat zijn toepassing vindt in de wegenbouw. In Nederland zijn langs de Maas veel plassen ontstaan, waar in de loop der tijd grind, met behulp van baggermolens, is gewonnen. Grind wordt toegepast in tal van bouwgrondstoffen en producten, denk hierbij aan beton, asfalt en natuurlijke verhardingen als paden en opritten.

Grindsoorten wordt verdeeld in de volgende gradaties:


Grind 2/8

Grind met korrels in de grootte van 2-8 mm. Dit wordt ook wel kif genoemd.


Grind 4/16

Grind met korrels in de grootte van 4-16 mm. Dit wordt ook wel fijn grind genoemd.


Grind 4/32

Grind met korrels in de grootte van 4-32 mm. Dit wordt ook wel keurgrind genoemd.


Grind >32 mm

Grind met korrels groter dan 32  mm. Dit wordt ook wel grof grind genoemd.