Materialen

Ophoogzand

Zand dat mede wordt gebruikt als ophoogmateriaal onder wegen, industrieterreinen, straten, woonwijken, spoorwegen en dijken. Het zand wordt gewonnen in binnenlandse wateren (zoet) en uit zee (ontzilt). Middels een zandzuiger wordt het ophoogzand in een schip gespoten. Tijdens het transport zorgt een speciale installatie aan boord van een beunschip dat het zand wordt droog gepompt. Voor zeezand is het van belang dat het chloridegehalte voldoet aan de door de overheid vastgestelde eis van maximaal 200mg/kg droge stof. Om hieraan te voldoen wordt het materiaal tijdens de vaart ontzilt.


Ophoogzand

Het door CZB geleverde ophoogzand is volgens het bouwstoffenbesluit gecertificeerd: BRL nr 9313.


Bijbehorende bestanden