Disclaimer

Disclaimer CZB Handel & Transport B.V.

CZB Handel & Transport B.V. met KvK-nummer 29016511 (CZB), wil u hartelijk welkom
heten op www.czb.nl (Website). Door onze Website te gebruiken stemt u met deze
disclaimer in. CZB kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar u gebruikt onze
Website voor eigen risico. CZB zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de
Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

CZB is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of
onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze
Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en
risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst
tussen CZB en u tot stand komen.

CZB controleert de inhoud die gebruikers van de Website zelf op onze website plaatsen niet, maar CZB kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag.

Stuur uw klacht over de inhoud naar info@czb.nl.
U mag onze Website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele
Eigendomsrechten en die van de gebruikers van onze Website. CZB behoudt zich alle
rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik
van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via
info@czb.nl aan ons vragen.